FAQ

Czym zajmuje się GREENEVO?

GREENEVO to polska firma realizująca projekty elektrowni słonecznych wiatrowych. GREENEVO posiada bogate doświadczenie w zakresie rozwoju projektów farm fotowoltaicznych, ich budowy i eksploatacji – wszystko to dzięki prężnie rozwijającemu się, multidyscyplinarnemu zespołowi. Posiadamy wiele projektów na różnym etapie rozwoju, w całym kraju. Nieustannie poszerzamy swoje kompetencje oraz zdobywamy nowe doświadczenia.

Czy są kryteria, które musi spełniać działka przeznaczona pod elektrownię słoneczną?

Każda działka musi być sprawdzona pod kątem spełnienia odpowiednich warunków. Kryteria podstawowe, które musi spełniać nieruchomość, aby można było zrealizować na niej farmę fotowoltaiczną to m. in.:

 • Powierzchnia: co najmniej 2 ha i więcej.
 • Klasa gruntu: gleba klasy IV lub gorszej.
 • Zacienienie: Brak drzew, zakrzaczeń lub zabudowań.
 • Sieć elektroenergetyczna: Bliskość sieci elektroenergetycznej.
 • Dojazd: Dostęp do drogi publicznej.
 • Ukształtowanie terenu: Teren płaski, nieznacznie nachylony.

W jaki sposób można zgłosić nieruchomość?

Aby zgłosić grunt do wydzierżawienia, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy znajdujący się na naszej stronie internetowej – zniwanalata.pl lub mailowo : zniwanalata@gmail.com

Dane jakie należy podać w zgłoszeniu to:

 • Klasa gruntu;
 • Powierzchnia;
 • Numer ewidencyjny działki/działek;
 • Lokalizacja działki : miejscowość, powiat;

Jakie płyną korzyści z podpisania umowy dzierżawy z GREENEVO?

Każdy Partner, który chce zawrzeć z nami umowę dzierżawy, jest traktowany indywidualnie. Nie posiadamy wzoru umowy, ponieważ każda umowa jest sporządzona według zgodnych ustaleń obu stron, dla obopólnej satysfakcji. Gwarantujemy umowę na przejrzystych warunkach, a na każde Państwa pytanie udzielimy wyczerpującej odpowiedzi. Służymy pomocą Naszym Partnerom na każdym etapie rozwoju inwestycji.

Jakie są warunki umowy dzierżawy?

Na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi – każdą umowę sporządzamy indywidualnie. W przypadku zakwalifikowania Państwa gruntu, skontaktujemy się z Państwem w celu omówienia szczegółów umowy.

Jaki jest czas trwania umowy?

Umowa dzierżawy zostaje zawarta na okres 29 lat, tak abyście czuli się Państwo bezpiecznie. Umowy dzierżawy zawierane na dłuży czas dają możliwość zasiedzenia nieuczciwym dzierżawcom.

Jaka jest wysokość czynszu dzierżawnego?

Wysokość czynszu dzierżawnego uzależniona jest m. in. od:

 • Lokalizacji gruntu
 • Odległości do sieci elektroenergetycznej
 • Mocy elektrowni

W każdym wypadku, czynsz jest ustalany indywidualnie, w zależności od spełnionych kryteriów.
Nie jesteśmy firmą obiecującą gruszki na wierzbie przed analizą konkretnej lokalizacji i jej warunków przyłączeniowych.

Kiedy następuje płatność czynszu dzierżawnego?

Czynsz dzierżawny jest płatny w momencie bezpośrednio przed rozpoczęciem budowy inwestycji.

Czy roczna kwota czynszu dzierżawnego jest waloryzowana?

Czynsz dzierżawny jest waloryzowany automatycznie, według wskaźnika waloryzacji GUS.

Kto płaci podatki od nieruchomości?

Podatki od nieruchomości, które obciążą grunt w związku z budowa i eksploatacją farmy fotowoltaicznej pokrywa inwestor. Rolnik lub osoba wydzierżawiająca nie płaci podatków.

Co się dzieje z gruntem po zakończeniu umowy?

GREENEVO jako spółka, stawiając sobie za cel realizację założeń Europejskiego Zielonego Ładu, dba o środowisko. Firma zobowiązuje się do usunięcia wszelkich elementów inwestycji oraz do doprowadzenia gruntu do stanu pierwotnego. Koszty demontażu elementów farmy fotowoltaicznej ponosi firma. Spółka przeprowadzi takie czynności jak rekultywacja, aby grunt spod farmy fotowoltaicznej mógł być używany ponownie na cele rolnicze.

Czy elektrownia słoneczna stanowi zagrożenie dla środowiska?

Wręcz przeciwnie! Energia słoneczna wyprodukowana ze Słońca jest Zieloną Energią, której produkcja nie wpływa w żaden negatywny sposób na środowisko. Elektrownia słoneczna ani jej budowa, nie powoduje powstawania szkodliwych substancji i ich emisji do atmosfery, gleby czy wody, w przeciwieństwie do pozostałych nieodnawialnych źródeł energii. Budowa farm fotowoltaicznych więc ma bardzo duży udział w transformacji energetycznej, której głównym celem jest ochrona środowiska naturalnego.